330
شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۶
13
در نشست نقد و بررسی کتاب «عقل مراقبت» مطرح شد

جنگ، گفتمان پزشکی را دگرگون کرد

جلسه نقد و بررسی کتاب «عقل مراقبت؛ تبارشناسی پرستاری ایران در دوره دفاع مقدس» هفته گذشته با حضور دکتر فتانه قدیریان، مؤلف کتاب، دکتر عبدالحسین کلانتری و چند تن از صاحبنظران علوم اجتماعی در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. کتاب عقل مراقبت با رویکرد تحلیل گفتمان به تبارشناسی و بررسی پرستاری و پزشکی در دوران دفاع مقدس و ریشه‌های آن می‌پردازد و پایان‌نامه خانم قدیریان در دوره دکتراست.

ناتوانی جامعه‌شناسی در تحلیل شهید حججی

شماره‌های پیشین