330
شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۶
12

خبر

گزارش «صبح نو» از اکران و فروش فیلم‌های روی پرده در هفته‌ای که گذشت

فروش جالب توجه سینماها در روزهای آخر هفته

در این هفته بعد از تعطیلی که سینماها پشت سر گذاشتند، از زمان شروع کارشان تا امروز، فروشی داشتند که بازهم کم‌وبیش قابل توجه است و شاید این آمار در تعداد روزهای محدودی که ثبت شده‌اند، به گونه‌ای نشانگر میزان استقبال و علاقه مردم به این فضاست. همچنین آمار فروش در این چند روز تغییراتی را در جدول فروش رقم زده که از جمله آنها می‌توان به صعود فیلم تابستان داغ و رگ خواب اشاره کرد.

شماره‌های پیشین