329
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۶
5
رهبر کهنه‌کار کـرد درگذشت

مام امنیت

مردم کردستان این روزها که سرنوشت و آینده‌ای مبهم در انتظارشان است، در روزهایی که رئیس اقلیم در پی عملیاتی کردن رویای پدرش است، «مام» خود را از دست داد.

خبر

شماره‌های پیشین