329
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۶
3
در گفت و گو با احدیان و سلیمی نمین بررسی شد

واهمه از نو اصول‌گرایی

«نواصول‌گرایی» گفتمان جدیدی است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96 و نامه آقای محمد باقرقالیباف به جوانان، وارد فرهنگ سیاسی کشور شد؛ اما ورود این جریان به فضای سیاسی، اصلاح طلبان را خوش نیامد و رسانه‌های این جریان کمر همت به تخریب این گفتمان نوظهور بستند و حتی تلاش کردند تا نواصول‌گرایی را به چهره‌هایی که خود دوست داشتند منتسب کنند.

درباره انتقادها به عدالتخواهان

شماره‌های پیشین