329
چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۶
2
رهبر معظم انقلاب اسلامی:

روز بازگشت حجاج با سلامت و عافیت همچون یک روز عید است

آغاز تحرکات سیاسی گروه‌های فشار اصلاحات

تصمیم سازی سایه‌ها

چگونگی تعیین مناسبات حاکم میان جریان اصلاحات با دولت دوازدهم یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تحلیل سپهر سیاست کشور است. باندهای فشار جریان اصلاحات پس از تکاپو برای اجرایی سازی ایده «پارلمان در سایه» دومین بسته پیشنهادی خود را تحت عنوان «دولت در سایه» با رویکردی انتقادی در قبال فعالیت‌های دولت برای ارتقای سطح احزاب اصلاحات ارائه کردند.

شماره‌های پیشین