328
سه شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۶
7
معمای جریمه‌های ورود به طرح ترافیک

محدوده‌ای که محدود نیست

طبق آمارهای واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهر تهران، به‌رغم نصب دوربین‌های نظارت هوشمند در محدوده‌های طرح ترافیک و زوج و فرد، روزانه 30‌هزار تخلف ورود به این محدوده‌ها توسط دوربین‌های ثبت تخلف، ضبط می‌شوند. این در حالی است که این رانندگان می‌توانند با خرید مجوز طرح ترافیک روزانه مشکل ورود به محدوده طرح ترافیک را بدون ثبت تخلف حل کنند.

شماره‌های پیشین