328
سه شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۶
6
سازمان مردم نهاد علیه بانک مرکزی اعلام جرم کرد

سنت شکنی با دیده‌بان شفافیت

همه می‌گویند غیرقانونی‌اند اما ...

پای پارکبانان روی خط قانون!

فعالیت پارکبانان بیشتر از یکسال است که از سوی مراجع قانونی، غیرمجاز اعلام شده تا زمینه برای کار با دستگاه‌های پارکومتر فراهم شود اما انگار پیمانکاران و نیروهایی که برای آنها کار می‌کردند قصد ندارند دست از کار بکشند و هنوز هم در شهر شاهد حضور پارکبان و دریافت پول از مردم هستیم.

شماره‌های پیشین