328
سه شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۶
15

سلام خدمات ارتباطی به روستاها

دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی گفت: بایستی در صدد باشیم با همکاری وزارت ارتباطات و با حمایت از ایجاد مراکز نوآوری روستایی از توسعه اشتغال در این مناطق حمایت کنیم.

خبر

شماره‌های پیشین