328
سه شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۶
10
رییس پلیس مبارزه با قاچاق استان هرمزگان در گفت‌وگو با «صبح نو»

90 درصد قاچاق از مبادی رسمی صورت می‌گیرد

کارکردهای اجتماعی و فرهنگی عزاداری محرم در ایران

خون تو پایان نداشت...

امیل دورکیم از جامعه‌شناسان کلاسیک و به عبارتی پدر علم جامعه‌شناسی تجربی اعتقاد دارد: «همه ادیان متضمن اعمال و مناسک تشریفاتی و شعائری منظم هستند که در آن گروهی از باورمندان مؤمن گرد هم می‌آیند. در مراسم تشریفات جمعی، حس همبستگی گروهی تأیید و تقویت می‌شود. تشریفات افراد را از امور مربوط به زندگی اجتماعی نامقدس دور کرده و به قلمرو متعالی واردمی‌کند که در آن تأثیرات الهی یا خدایان سنت داده می‌شوند، در حقیقت بیان نفوذ و تأثیر جمع بر فرد است» در واقع «تشریفات و شعائر از نظر دورکیم «برای پیوند دادن اعضای گروه ضروری است. ازاین‌روست که آنها نه تنها در وضعیت‌های عادی پرستش، بلکه در بحران‌های گوناگون زندگی که در آن تغییرات و گذرهای عمده اجتماعی تجربه می‌شود، مانند تولد، ازدواج یا مرگ نیز یافت می‌شود.»

شماره‌های پیشین