327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
8

خبر

هیأتی متفاوت در کوره پزخانه‌های حاشیه تهران

خشت‌های کودکانه دل‌های عزادار

توی همه هیأت‌های عزاداری، شوروشوق بچه‌ها برای عزاداری و کارهای فوق برنامه، وصف نشدنی است. آن‌ها از بزرگ‌ترها هم بیشتر دوست دارند که کمک کنند. این حس در تمام بچه‌ها وجود دارد، حتی بچه‌های کار. شاید به خاطر همین است که یک گروه جهادی به نام گروه «حنیفا» مدد کرده تا به بچه‌های کار و خیابانی که در کوره‌های آجرپزی زندگی می‌کنند، کمک کنند تا هیأت خود را راه بیاندازند؛ اولین هیأت عزاداری کودکان کار را.

شماره‌های پیشین