327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
4
صفینی‌ها و نهروانی‌های جدید

فتنه افراطیون

خبر

احمد الاسیر محاکمه شد

اعدام «شیخ فتنه»

احمد الاسیر، شیخ 48 ساله سلفی لبنان که از آن با عنوان «شیخ فتنه» نام برده می‌شد، پس از چند سال که تحت تعقیب بود در فرودگاه بین المللی لبنان دستگیر و محاکمه شد.

صبح نو

صفینی‌ها و نهروانی‌های جدید

فتنه افراطیون

تاریخ به ما نشان داده است که فتنه‌های افراطیون داریم و فتنه‌های تفریطیون. ما دوره تفریطیون را دیده‌ایم نسبت به بحث ولایت. حالا فتنه افراطیون ممکن است اتفاق بیافتد و در شُرُف انعقاد است. یک عده‌ای با کسب معارف جلوترند از ولایت؛ یک عده‌ای با کسب معارف؛ عقب‌ترند. برای همین است که می‌گوید الْمُتَقَدِّمُ لَهُمْ مارِقٌ، وَالْمُتَاَخِّرُ عَنْهُمْ زاهِقٌ.
بحث «نُصح ائمه مسلمین» (نصیحت کردن ولی امر مسلمین) به جای خود درست است و در مورد معصوم و غیر معصوم وارد است؛ اما محوریّت «ولی» نباید از دست برود. آن کانون محوری نباید تخریب شود.
بدانید که یک فتنه‌هایی در راه هست و خود را باید برای آن آماده کنیم که محصول بچه حزب‌اللهی‌های دو آتیشه است و عاملان آن به شدت عدالتخواه هستند؛ به شدت اهل معارف هستند. حالا این‌ها فاصله می‌گیرند چراکه رهبر را کندرو می‌دانند. فتنه آن‌هایی که رهبر را تندرو می‌دانند از سر ما گذشت و الآن دیگر تکرارپذیر نیست ولی فتنه کسانی که جلوترند، هنوز واقع نشده.
یک عده فتنه‌های صفینی دارند؛ عده‌ای هم فتنه‌های نهروانی هم دارند. ممکن است بعداً در نقطه‌ای با هم ائتلاف کنند که می‌کنند.
مانند دو لبه قیچی که درست است خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند اما ریشه یک چیز را می‌زنند. این دولبه قیچی نهایتاً در یک محوری با همدیگر ائتلاف می‌کنند.  اگر پاسداشت ولایت واقعاً برای کسی مهم است؛ مراقب جایگاه ولایت باشد از این به بعد، در برابر یک چهره جدید.

  حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان

captcha
شماره‌های پیشین