327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
4
صفینی‌ها و نهروانی‌های جدید

فتنه افراطیون

خبر

احمد الاسیر محاکمه شد

اعدام «شیخ فتنه»

احمد الاسیر، شیخ 48 ساله سلفی لبنان که از آن با عنوان «شیخ فتنه» نام برده می‌شد، پس از چند سال که تحت تعقیب بود در فرودگاه بین المللی لبنان دستگیر و محاکمه شد.

شماره‌های پیشین