327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
2
مؤلفه جدید مرزبندی در اردوگاه اصلاح‌طلبان

اصلاح طلب بدلی کیست؟

اصلاح‌طلبان از وضعیت ناپایدار در سپهر سیاست ورزی ایران خارج‌شده‌اند؛ آنان پس از سه پیروزی متوالی بزم تقسیم غنائم را مهیا کرده‌اند اما عطش قدرت‌طلبی بزم را به میدان رزم بدل ساخته است و در کارزار ارتقای قدرت حزبی در اردوگاه اصلاح‌طلبان، مرزبندی‌ها را شفاف‌تر از گذشته خواهد کرد و زمزمه واگرایی رساتر شنیده می‌شود.

شماره‌های پیشین