327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
13
اسدالله شعبانی در گفت وگو با «صبح نو»

باغ کتاب می‌تواند استعداد کودکان را شکوفا کند

آقای اسدالله شعبانی سال 1337 در همدان متولد شد و شعر و شاعری را از 12 سالگی آغاز کرد. با ورود به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شعر گفتن برای بچه‌ها را شروع کرد و خیلی زود به‌عنوان شاعر کودک شناخته شد. این روزها که بازنشسته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، 600 کتاب کودک و نوجوان و 32 سال تدریس و فعالیت فرهنگی را در پرونده‌اش دارد.

شماره‌های پیشین