327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
12

خبر

امیررضا معتمدی ازجلوه‌های‌بصری،به«صبح‌نو»گفت

صنعت‌بیلیون‌پوندی

جلوه‌های بصری یکی از بخش‌های راهبردی در سینمای جهان به حساب می‌آید. درسال‌های اخیر فعالیت‌های این بخش در سینمای ایران گسترش پیدا کرده است.

شماره‌های پیشین