327
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۶
10
نقدی بر برنامه تلویزیونی نونوایان (استعدادیابی مداحی)

خلق را تقلیدشان بر باد داد...

آمارهای جدید از شتاب هرم سنی ایرانیان به کهنسالی خبر می‌دهد

دست به عصا به سمت پیری

کاهش تولد به دنبال اتخاذ سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته باعث شد تا مردم از فرزندآوری خودداری و به سمت تک یا دو فرزندی گرایش پیدا کنند. ادامه این سیاست به امروز رسید و با جا افتادن آن و همراه شدن مشکلات اقتصادی، تمایل به فرزندآوری نیز از بین رفت و حالا چرخ صنعت و اقتصاد کشور به دست نیروهایی اداره می‌شوند که به سمت پیری حرکت می‌کنند.

شماره‌های پیشین