326
چهارشنبه، ۰۵ مهر ۱۳۹۶
3
نمایندگان کرد زبان مجلس در گفت وگو با «صبح نو» مطرح کردند

همه پرسی کردستان طرح صهیونیستی برای بلعیدن عراق

برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق که سوم مهرماه برگزار شد، از موضوعاتی است که تحلیلگران معتقدند، سبب ایجاد تنش قومی و طایفه‌ای در منطقه و بر افروختن آتش جنگ در خاورمیانه خواهد شد.

همه پرسی کردستان و نفوذ صهیونیست ها

شماره‌های پیشین