326
چهارشنبه، ۰۵ مهر ۱۳۹۶
13

جزو کدام دسته از کاربران اینترنت هستید

کاربران اینترنت به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که دسته نخست نگاه سرگرمی، دسته دوم تأمین نیاز و دسته سوم هوشمندی در رویه‌های کاری را دنبال می‌کنند.

خبر

کارگردان «ویلایی‌ها» در جمع همسران شهدا:

مزد حضورم در ویلایی‌ها را از شما گرفتم

شماره‌های پیشین