326
چهارشنبه، ۰۵ مهر ۱۳۹۶
10
هتک حرمت به گردشگران ایرانی همچنان ادامه دارد

تکرار یک اتفاق تلخ در فرودگاه تفلیس

آمار نگران کننده از وضعیت وسایل گرمایشی غیراستاندارد در مدارس

آتش زیر خاکستر شعله می‌گیرد

40 تا 42 درصد کلاس‌های درس وسایل گرمایشی استاندارد ندارند و همچنان از بخاری‌های غیر استاندارد برای گرمایش در کلاس‌های درس استفاده می‌شوند که با توجه به حوادثی که در سال‌های گذشته رخ داده، این نگرانی از وقوع دوباره آتش سوزی در مدارس و آسیب به دانش آموزان افزایش یافته است.

شماره‌های پیشین