326
چهارشنبه، ۰۵ مهر ۱۳۹۶
1

صبح نو

سرمقاله

همه پرسی پرچالش

درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق که دیروز در میان مخالفت‌های بین المللی و از جمله کشورهای همسایه و با شبهات و حواشی متعدد برگزار شد، نکاتی چند مطرح است. اول، مشارکت ندادن برخی اقوام از جمله اعراب و ترکمن‌های ساکن در این مناطق و حذف شهرهای غیر کردی از جریان رأی گیری، سلامت انتخابات و مراجعه به آرای همه واجدان شرایط رأی دهی را زیر سؤال برده است؛ ضمن اینکه گزارش‌های پراکنده‌ای از رأی دهی چندباره رأی دهندگان و نبود نظارت لازم و کافی بر روند رأی گیری از برگزاری یک انتخابات سازمان یافته و غیردموکراتیک حکایت دارد. دوم، به رسمیت نشناختن این همه پرسی از جانب هیچ‌یک از کشورها به ویژه کشورهای همسایه که از جمله ملاک‌های مهم در قبول و اعتباربخشی به این انتخابات است، حاکی از بلا اثر بودن این رأی گیری و بروز مشکلات جدی و اساسی برای ساکنان این مناطق، در صورت اصرار سردمداران این اقلیم به ادامه روند موجود است. تنها کشوری که از این انتخابات حمایت کرده، رژیم صهیونیستی است که بالطبع اهداف خاص خود را دنبال می‌کند و همین امر بر مشکلات سیاسی و پیچیدگی اوضاع اقلیم کردستان خواهد افزود. در همین رابطه، فعالیت پررنگ تلویزیون دولتی انگلیس یعنی
 بی بی سی با پوشش جهت دار اخبار کردستان عراق، از نقش موذیانه و دیرینه انگلیسی‌ها در تجزیه و شکاف میان کشورهای منطقه حکایت می‌کند. سومین نکته را باید به برخی واکنش‌ها در مناطق کرد نشین ایران اختصاص داد. باوجود اینکه طی روزهای گذشته شاهد تجمعات محدودی در برخی شهرهای استان کردستان بوده‌ایم، اما عدم استقبال اکثریت مردم این مناطق، از نبود نگاه مثبت عمومی به این اتفاق و جدی نگرفتن آن از یک سو و از دیگر سو، قدرتمند بودن وحدت ملی اقوام ایرانی در ذیل پرچم ایران اسلامی حکایت دارد.

captcha
شماره‌های پیشین