325
سه شنبه، ۰۴ مهر ۱۳۹۶
15
«سرهنگی» از موضوعی می‌گوید که دنیا برایش حساب باز نکرده بود

ما ناگهان سرباز شدیم!

رییس دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری معتقد است که تمام محاسبات دنیا برای شروع جنگ با ما درست بود به جز اینکه آنها روی به یکباره سرباز شدن مردم ما برای دفاع از خودشان حساب باز نکرده بودند.

به بهانه انتشار کتاب «شهادت‌نامه عشاق»

چکاچک شمشیرها و چکه های خون

شماره‌های پیشین