325
سه شنبه، ۰۴ مهر ۱۳۹۶
11
گفت‌وگو با سازنده یادمان 10 متری شهید دوران در شهر شیراز

یادمانی به وسعت تاریخ از یک اسطوره

یادمان‌ها، برنامه‌ها و آیین‌هایی برای گرامیداشت و یادآوری یک اتفاق یا بزرگداشت یک شخص یا گروه، از رویدادهایی است که همیشه در فضاهای مختلف وجود داشته است. این مسأله برای وقایع تأثیرگذاری که در تاریخ هر کشوری وجود دارد، کم و بیش به یک سنت همیشگی مبدل شده است.

خبر

شماره‌های پیشین