324
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
13
نگاهی مردم‌شناختی به سازمان اجتماعی لشکر یزید در کربلا

مردم «سیاهی‌لشکر» سپاه یزید بودند

مردم‌شناسی، سازمان اجتماعی فرهنگ و کنش‌های انسانی و اجتماعی را بررسی می‌کند. مردم‌شناسی علمی بسیار قوی و دقیق است که انگلیسی‌ها برای کنترل مستعمراتشان از آن استفاده می‌کردند. در ایران به‌دلیل تسلط فرانسوی‌ها و بعد آمریکایی‌ها، مردم‌شناسی اجتماعی انگلیسی بسط پیدا نکرد.

خبر

شماره‌های پیشین