323
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
5
سرعت غیرمجاز بارزانی در جاده تجزیه عراق

کرکوک‌،‌ ساز ناکوک جدایی

کرکوک شهری در ۲۵۰ کیلومتری بغداد، سازی که اختلافات و تنش‌های منطقه اقلیم و دولت مرکزی عراق را ناکوک کرده است.کرکوک با داشتن منابع سرشار نفت و گاز خود می‌رود تا محل مناقشه‌ای باشد که سال‌ها پیش استعمار پیر انگلیس، نقشه آن را برای امروز هم ترسیم کرده بود؛ همانطور که منطقه اقلیم را محل منازعه با دولت مرکزی قرار داده است. منطقه اقلیم که برگزاری همه پرسی آن در سوم مهرماه جاری غیر قانونی خوانده شده است، همچنان بر طبل استقلال‌خواهی خود می‌کوبد و می‌رود تا محل منازعه‌ای برای همیشه کرکوک با عراق داشته باشد.

خبر

شماره‌های پیشین