323
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
3
رییس مجلس الگوی سیاست ورزی خود را تغییر می دهد؟

تله انتخاباتی

تغییرات در آرایش سیاسی کشور محصول انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است؛ اصلا‌ح‌طلبان و نیروی سیاسی جدید اعتدال و اصول‌گرایان از‌نفس‌افتاده به همگرایی عمل‌گرایانه در برابر رقیب رسیدند؛ در این میان نقش آقای علی لاریجانی برای حفظ و ارتقای این همگرایی بارز است.

پس از برجام

شماره‌های پیشین