323
یکشنبه، ۰۲ مهر ۱۳۹۶
11
شهر به استقبال حماسه‌آفرینان می‌رود

پرتره و تندیس شهدا روی در و دیوار تهران

همه ما کم وبیش در سطح شهر با بیلبوردها، تابلوها، مجسمه‌ها و نقش و نگارهایی که در سطح شهر نصب و اجرا شده‌اند، روبه‌رو شده‌ایم و حتی برخی از آن‌ها برای لحظاتی نه چندان کوتاه، توجهمان را به خودشان معطوف کرده‌اند. در این میان جدا از کارهای هنری که با موضوعات مختلف وجود دارند، گاهی شهر در هر یک از مناسبت‌های مهم‌تری که در تقویم ثبت شده است، با آن همراه و همرنگ می‌شود، اتفاقی که بخش اعظمی از آن با همکاری هنرمندان و سازمان زیباسازی شهرداری صورت می‌گیرد.

خبر

شماره‌های پیشین