322
شنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۶
8

خبر

«صبح نو» درگفت‌وگو با اعضای جدید و قدیم شورای شهر بررسی می‌کند

تبلت قانونی کمک به هیأت غیر قانونی

شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف کمک‌های زیادی را به هیات‌های مذهبی کرده‌اند که این کمک‌ها در قالب بن خرید یا به‌صورت نقدی صورت می‌گرفته است. شورای شهر پنجم خواهان کنترل بیشتر هزینه‌کرد های شهرداری در این زمینه و مراسم اربعین شده است که در روزهای اخیر واکنش‌هایی را به‌همراه داشته است.

شماره‌های پیشین