322
شنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۶
7
«صبح نو» از آگهی قابل تأمل خیابانی گزارش می‌دهد

کلیه فروشی برای جبران بدهکاری

ناتوانی مالی در پرداخت بدهی‌هایی که رقم‌های بعضاً بالایی دارند باعث شده تا عده‌ای با ناامید شدن از کمک همنوعان خود، دست به فروش اعضای بدنشان بزنند و تا با این‌کار بتوانند بخشی از مشکلات مالی خود را بر طرف کنند. راه حلی خطرناک که در کشور ما و در سایه کم توجهی برخی مسوولان رواج پیدا کرده است.

درباره اتفاقی که سبک زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است

فناوری یکسان‌سازی

شماره‌های پیشین