322
شنبه، ۰۱ مهر ۱۳۹۶
6
سال تحصیلی مدارس با آمارهای جدید و جالب آغاز می شود

تحویل سال جدید 13 میلیون دانش‌آموز

پاییز فصل ارائه طرح برای فرار از ترافیک است

قلع و قمع ترافیک سازان

روی زمین و زیر زمین ترافیک است، روی زمین ماشین‌ها به‌هم گره خورده‌اند و زیر زمین آدم‌ها. قطارهای مترو اغلب در حال انفجارند و اتوبان‌ها و خیابان‌ها چیزی نمانده تا منفجر شوند؛ اتوبوس‌ها هم که مثل همیشه داستان خودشان را دارند. مهر که بیاید، شنبه این هفته که از راه برسد اوضاع بدتر هم می‌شود و این در‌هم‌تنیدگی آدم‌ها و ماشین‌ها مشّدد می‌شود.

شماره‌های پیشین