sobhe-no.ir
320
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
4

سهم کشورهای مسلمان در تجارت خارجی میانمار

انتقادهای تند وزیر کار از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم

خیز ربیعی برای تصاحب فرماندهی اقتصادی

دولت دوازدهم در روزهای نخستین فعالیت خود شاهد تغییرات مهمی نسبت به دوره پیش است هر چند چهره اثرگذار از ترکیب کابینه خارج شده‌اند اما در ماهیت جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت نیز تغییرات ملموس قابل مشاهده‌اند.

شماره‌های پیشین