sobhe-no.ir
320
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
13
به بهانه برگزاری دوسالانه طراحان بسته بندی کشور

هنر برای زندگی در قالب یک دوسالانه

بحث هنر کاربردی و هنری که در متن زندگی روزمره و اجتماعی جاری باشد، از موضوعاتی است که در حوزه‌های مختلف کم وبیش به آن پرداخته شده و حتی اگر در عمل چنین اتفاقی رخ نداده، حرف آن مطرح بوده و هست.

خبر

شماره‌های پیشین