319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
7
ربیعی: اعتبار تأمین شود دوباره سبد کالا می‌دهیم

سبد وعده‌های وزارت کار برای نیازمندان

توزیع مرحله جدیدی از سبد کالا بین نیازمندان برای سال جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است و بنا شده تا درصورتی‌که دولت منابع لازم را در اختیار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بگذارد در ۶ ماه دوم سبد غذایی در بین مددجویان بهزیستی، کمیته امداد و نیازمندان شناسایی شده قرار بگیرد.

راهی که بسته نمی‌ماند

شماره‌های پیشین