319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
5
دبیر شورای امنیت ملی ایران اعلام کردمرز های کنونی بعد از جدایی کردستان رسمیت نخواهد داشت

اخطار آخر

برخلاف پافشاری رییس اقلیم کردستان عراق و حامیانش برای استقلال از عراق، تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله دولت مرکزی عراق، ترکیه، ایران، آمریکا، انگلیس، سازمان ملل و اتحادیه اروپا با این همه پرسی مخالفت رسمی خود را اعلام و آن را بر خلاف قانون اساسی عراق و مصالح کردها قلمداد کردند.

خبر

شماره‌های پیشین