319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
2
رهبرانقلاب اسلامی:

هر حرکت غلط در برجام با عکس‌العمل ایران مواجه خواهد شد

از سلفی تحقیر تا ژن خوب

فرار اصلاحات از مسوولیت‌پذیری سیاسی

در دور جدید کنش سیاسی تصمیم‌گران و تصمیم‌سازان جریان اصلاحات؛ چینش لیست‌های انتخاباتی بنا بر الگوی تحکم سیاسی به بدنه اجتماعی شکل گرفت. این الگوی سیاست‌ورزی با پیش‌فرض حضور افراد تبعیت‌پذیر برای پیشبرد اهداف جناحی از طریق هدایت‌گری بیرونی مدنظر قرار گرفت ولی رفتارهای غیر حرفه‌ای آنان سرانجام «خسارت لیست امید» را برای طراحان در پی داشته است.

شماره‌های پیشین