319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
13
گفت و گوی «صبح نو» با برگزار کننده نمایشگاه آثار یک استاد سقاخانه‌ای

مکتب سقاخانه‌ای قندریز روی دیوار فردا

بارها و بارها شنیده‌اید که می‌گویند هنر دنیای بی‌انتهایی است که حد و مرز ندارد، در این فضا و درکنار انواع گرایش‌ها و رشته‌های آن، نقاشی از جمله حوزه‌هایی است که دارای تنوع بسیاری در سبک‌ها و نگاه‌هایی است که موجب خلق آثار مختلفی در آن می‌شود؛ از رئالیسم و واقع‌گرایی‌هایش گرفته تا کوبیسم پر همهمه، هیجانی که در قالب اکسپرسیونیسم متجلی می‌شود و سورئالیسمی که فراتر از واقعیت را به تصویر می‌کشد؛ در این میان در کنار همه سبک‌های موجود؛ هنر ایرانی اسلامی و هنرمندان آن، بنیان گذار مکتبی با عنوان هنر سقاخانه‌ای شدند که در آن با استفاده از عنصرهایی از هنر مدرن و برخی از عنصرهای تزیینی هنرهای سنتی و دینی سبکی را پایه گذاری کردند که نشانگر هنر اصیل ایرانی است.

خبر

شماره‌های پیشین