319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
12

خبر

پاسپورت «محمدرسول‌اف» توقیف‌شد

فیلمساز حاشیه‌ساز

آقای محمد رسول‌اف، یکی از کارگردانان حاشیه‌ساز ایرانی است که اخیراً و پس از ورود به ایران، احضار و پاسپورتش توقیف شد.

شماره‌های پیشین