319
دوشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
11
به مناسبت بیست و هفت شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار

گنجینه‌ای که قدرش را نمی‌دانیم

بیست و هفت شهریورماه سالروز درگذشت شهریار ایران است. در سال ۱۳۸۱ این روز در تقویم رسمی کشور؛ «روز شعر و ادب فارسی» و «روز بزرگداشت استاد شهریار» نام گذاری شده است. عده‌ای را این نام گذاری از همان ابتدا خوش نیامد و به همین دلیل همراهی ملی و سراسری با این مناسبت صورت نمی‌گیرد. جالب این که در چنین مناسبتی کمتر شاهد سمینارها و همایش‌ها و برنامه‌های متنوع در موضوع « شعر و ادب » هستیم و تنها شاهد برنامه‌هایی در گرامیداشت مقام استاد شهریار هستیم که آن‌ها نیز انتظار ادب دوستان و دوستداران شهریار را چنان که باید، برآورده نمی‌سازند. ضمن این که اختصاص «روز»ی در تقویم رسمی با عنوان «روز گرامیداشت مقام استاد شهریار» ضرورتی بزرگ بود که عملی شده است. چنان که روزی برای دیگر شاعران بزرگ همانند؛ سعدی، خیام، فردوسی، حافظ و...نیز در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

به نام پدر

شاعران سال

شماره‌های پیشین