316
چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
15
مدیرانی‌ که ‌شبکه‌پنج‌ را به ‌مرز نابودی‌ کشاندند

شبکه‌ای‌ روی ‌دست‌مانده

شبکه پنج سیما در 2سال اخیر دچار تغییر سیاست‌های متعددی شده که نتیجه آن ریزش شدید مخاطب است.

خبر

شماره‌های پیشین