316
چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
14

خبر

در نشست نقد و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی» مطرح شد

مثنوی؛ حماسه مولوی در عرفان

نشست نقد و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی؛ با نگاهی تطبیقی به مبانی عرفان نظری» با حضور آقایان غلامعلی حداد عادل، غلامرضا انصاری و خانم ناهید عبقری در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار شد.

شماره‌های پیشین