316
چهارشنبه، ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
13
بررسی کارکردهای علوم انسانی مدرن از منظر دکتر حسین کچویان

علم، عمل را تبدیل به تمدن می‌کند

علوم انسانی مدرن برای ما ایرانیان حکم مهمان ناخوانده‌ای دارد که همراه با دیگر پدیده‌های عالم مدرن بر ما فرود آمد و اکنون خود را در محاصره این پدیده و کارکردهای آن در جامعه امروزی می‌بینیم. دکتر حسین کچویان، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران از جمله کسانی است که درباره ماهیت و کارکردهای این علوم تحقیق و تتبع کرده است و جایگاه تمدنی این علوم در تمدن غرب مدرن را در آثارش نشان داده است. کار او را می‌توان مسامحتاً «جامعه‌شناسیِ جامعه‌شناسی» نامید؛ به این معنا که او علوم اجتماعی‌ای را که خود در تکوین جامعه مدرن نقش محوری داشته، در نگاهی کلان‌تر تحلیل می‌کند و کارکردهای آن را در جامعه مدرن به مثابه جزیی از تمدن مدرن بازنمایی می‌کند. او در سخنرانی خود در دوره «گفتمان نخبگان علوم انسانی» که تابستان امسال در قم برگزار شد چکیده یافته‌های خود در این زمینه را به بحث گذاشت. در این گزارش نگاهی به این یافته‌ها خواهیم انداخت.

مقدم‌فر خبر داد

برگزاری مراسم بزرگداشت فرمانده شهید حججی

شماره‌های پیشین