315
سه شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
5
خواجه آصف با مقامات روسیه، چین و ایران ملاقات کرد

رویگردانی اسلام‌آباد از آمریکا

آشوب آفرینی‌ ترامپ نسبت به اسلام‌آباد که هفته گذشته رخ داد، کافی بود تا موضوع «پاکستان هراسی» آمریکا در منطقه خاورمیانه مطرح شود و تنش‌های میان اسلام آباد و واشنگتن هر روز افزایش یابد.

سکوت معنادار یک برج ساز

پیرمحمد ملازهی:

تضاد و رقابت، اجازه رویگردانی پاکستان از آمریکا را نمی‌دهد

شماره‌های پیشین