315
سه شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
14

خبر

«صبح‌نو»به‌مناسبت‌روز‌سینما دغدغه‌های صنوف را بررسی‌می‌کند

هنرمندان پشت دوربین

درتقویم کشور، 21شهریورماه به عنوان روز ملی سینما نام گرفته است. درسینمای ایران‌صدهانفر،مستقیم یا غیرمستقیم، در صنوف مختلف مشغول فعالیت هستند.

شماره‌های پیشین