315
سه شنبه، ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
12

خبر

بررسی فیلم ساعت 5 عصر مدیری و استقبالی که از آن شد

مهران مدیری زیر سایه اعتبار دیرینه

95 دقیقه تکاپو برای رسیدن به یک بانک تا ساعت 5 عصر، داستان کلی و البته اصلی است که از ابتدا تا انتهای نخستین فیلم آقای مهران مدیری به چشم می‌خورد.

شماره‌های پیشین