314
دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
8

خبر

سود سهام عدالت بالاخره پرداخت ‌می‌شود؟

بخت‌گشایی از برگه‌های 12 ساله

در دولت‌های مختلف کارهای زیادی برای از بین بردن فقر یا به حداقل رساندن آن شده است که بیشتر این طرح‌ها به‌صورت مقطعی یا دوره‌ای انجام شده و ناگهان از بین رفته‌اند؛ طرح‌هایی که هزینه اجرای آن از دستاوردهایش بیشتر بوده و البته نتیجه‌ای طولانی مدت نداشته است.

شماره‌های پیشین