314
دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
5
«ایرما» آمریکا را فلج کرد

توفان غارتگری

با نزدیک شدن توفان ایرما به ایالت کالیفرنیای آمریکا، مردم مناطق ساحلی این ایالت به فروشگاه‌ها هجوم آوردند به‌طوری‌که مواد غذایی به‌ویژه آب آشامیدنی در قفسه‌های فروشگاه‌های بزرگ نایاب شده است.

شماره‌های پیشین