314
دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
3
ارز بر پلکان صعود

صدای پای ارز تک نرخی می‌آید

چند روزی است نرخ ارز با نوساناتی مواجه است که اگرچه به گفته دولت، وضعیت بغرنجی را رقم نزده و همه چیز عادی و با روال طبیعی در حال انجام است، اما به هرحال، دلار روز‌به روز افزایش قیمت را تجربه می‌کند و بازارهای دیگر را هم با خود می‌برد.

اصلاح دولت یا اصلاح ملت

راهبرد جدید ترامپ در قبال برجام

شماره‌های پیشین