314
دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
2

خبر

شرکت‌هایی که به دلیل تجارت با ایران مجازات می شوند

زندان تحریم‌ها

«برجام به جای لغو تحریم‌های ایران موجب تشدید تحریم‌ها علیه این کشور شده است.» این سخنان سیاستمدار کهنه کار آمریکایی است که به رییس جمهور قبلی آمریکا مشاوره می‌داده است. البته نگاهی به عملکرد آمریکا و هم‌پیمانانش بعد از توافق هسته‌ای و حتی تحت فشار قرار دادن شرکت‌هایی که با ایران مبادله می‌کنند، خود بر این سخن صحه می‌گذارد.

شماره‌های پیشین