314
دوشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
13
بررسی افراط و تفریط درباره مقامات اهل بیت از دید حجت‌الاسلام سبحانی

خط اعتدالی اهل بیت را بشناسیم

بررسی مساله «غلو» و «تقصیر» در نسبت با اهل بیت موضوع یکی از گفتارهای ارائه شده در مدرسه تابستانی کلام امامیه بود که مرداد امسال در شهر اصفهان برگزار شد. حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی ارائه‌دهنده این گفتار بود. او در این گفتار با تکیه بر آیات و روایات خط اعتدالی اهل بیت را از میان دو جریانی که در نسبت با اهل دچار غلو یا تقصیر و انکار مقامات شده‌اند بازشناسی می‌کند و شاخص‌هایی را برای آن برمی‌شمارد. این گزارش روایتی از نظرات اوست.

پیوند بوداییسم و صهیونیسم

شماره‌های پیشین