313
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
7
حصر خانگی مردم، نتیجه بی‌کفایتی مدیریت شهری است

قمپز 40 هزار میلیاردی

اراک از جمله شهرهای صنعتی کشور است که در سال‌های گذشته توسعه چندانی نداشته اما با توجه به جمعیت بالایی که به همین دلیل پیدا کرده نیازمند توسعه جدی و با سرعت است تا بتواند همگام دیگر شهرها خود را پیش ببرد و از غافله پیشرفت جا‌نماند.

آرزوهای منا

شماره‌های پیشین