313
یکشنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
5
با اعزام دوهزار نیروی هوابرد آمریکا به افغانستان صورت میگیرد

راهبرد جدید آمریکا در آسیای مرکزی

اعزام بیش از ۲ هزار نیروی هوابرد ارتش آمریکا به افغانستان از پایگاهی در «آلاسکا» به نقطه‌ای در آسیای مرکزی، جایی که 16 سالی می‌شود در اشغال آمریکایی‌هاست، به نظر می‌رسد واشنگتن در تدارک تنش‌های جدید منطقه و ماجراجویی بیشتر در این کشور محصور در خشکی است که روزگاری فاتح نبرد با شوروی بوده است. گویا آمریکا تصمیم دارد تا در کنار پروژه «پاکستان هراسی»، افغانستان هراسی را هم ایجاد کند، جایی‌که به گفته آمریکایی‌ها یکی از مقاصد بعدی گروه‌های تروریستی داعش است.

شهادت مظلومانه

شماره‌های پیشین